Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 2

1. Hva mener vi med organisasjonseffektivitet?
2. Hvilke tre generiske typer for verdiskaping finnes?
3. Hva er resultatoptimalisering?
4. Hva er de fire sentrale begrepene knyttet til å forstå verdiskaping?
5. I hvilken type organisasjoner er verdiskapingsprosessen vanligvis karakterisert som en verdikjede?
6. Hvilken type organisasjonsteknologi kjennetegnes verdiverkstedet av?
7. Hvordan skaper man verdi i et verdinettverk?
8. Hva vil det si å vise samfunnsansvar?
9. Hva er en interessent?
10. Hva er økonomisk bærekraftig forretningsdrift?