Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1

1. Hva er en organisasjon?
2. Hva er et dilemma?
3. «Sosial konstruksjon» er et sentralt begrep i boken. Hva betyr det?
4. Hva er analysenivå?
5. Hvorfor er vår persepsjonsevne (evne til å oppfatte og tolke) begrenset?
6. Hva er en organisasjons sosiale struktur?
7. I følge Gary Yukl (2013) består effektiv ledelse av tre prosesser. Hvilke er det?
8. Hva betyr normativ?
9. Hvilket begrep er Karl Weick kjent for?
10. Hva preger fagfeltet organisasjon og ledelse?